Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

onsdag 26 januari 2011

Föreläsning och Workshop i konflikthantering

Idag hade vi föreläsning med efterföljande workshop i konflikthantering. Det var rollspel och väldigt intressant. vi var i grupper om 3, två som deltog i rollspelet och en som var stöd åt den som öppnade konflikten.

Den mest populära fallbeskrivningen var ett asymetriskt maktförhållande:

Kim är 8 år gammal och går i 2an, har svårt att sitta stilla och är ofta med när det uppstår konflikter och slagsmål. Kim pratar mycket tufft och använder ett dåligt språk när hen bråkar, Kim pratar mycket och vill gärna avbryta andra. Kim har uttryckt att det är kul att slå andra, vilket hon gör med sin storasyster hemma. Klasskamrater upplever Kim som jobbig. Klassföreståndare Lena tar initiativ till samtal med Kims föräldrar.

Fick några tips:
undvik i en konflikt att säga du, bedömma saker som rätt/fel, bra eller dåligt - tillåt både och. Undvik att diagnostisera de du har konflikt med (kalla dem psykopater eller så). Undvik att döma motparten genom skuldbeläggning eller skam och tvinga inte någon att delta som inte vill.

Kom ihåg att det inte finns en sann upplevelse - utan minst två.

Spegla personen och upplys den att du är i konflikt med den - den kanske inte alls upplever det så.

Don´t just do something - stand there! Låt dig stanna och ge utrymme för motparten att försvara sig.

Intressant.

Inga kommentarer: