Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

lördag 13 november 2010

Nyttighetstänkande

Hur går entreprenörskap ihop med att lägga ner estetisk verksamhet som obligatorum? Hur skall ungdomar få verktyg att "think outside the box" när de hela tiden blir insorterade i små boxar? Som Sven Eric Liedman skriver i PM:nr4:36 om den nya skolans kunskapssyn: "Hjärnan skall disciplineras. Allt annat är flum."

Hur kan man disciplinera hjärnan att vara kreativ? Samhället kommer behöva kreativa människor som ser en vidare horisont. Men skolan kommer premiera narrowminded thoughts. Frågor med bestämda och mätbara svar.

Hur ska det berika samhället att rapa upp redan uppäten kunskap?


Eller ska vi kanske bara, som Bourdieu och Tesfahuney säger, reproducera samhällets strukturer?

Var kommer de nya tankarna? Jag tror inte att nobelpristagare haft lätt i svensk skola (ehm. finns väl inte så många svenska nobelpristagare va?).Det verkar som nyttigheten är gjord av skolämnen, betyg, bedömning. Jag har också skrivit på det kontraktet i viss mån när jag utbildat mig till en "nyttig" f-5 lärare i sv, ma, eng istället för att kuska runt och sälja in mitt "onyttiga" Teaterpedagogämbete överallt. Det är inte jag som säger att Teaterpedagoger är onyttiga - men samhället tvingar mig att anpassa mig genom att inga jobb med normal arbetsbelastning erbjuds eller ges utrymme för.

Barn behöver få tänka fritt - skapa förutsättningslöst. Men ungdomar behöver det nog än mer - eftersom kraven kryper dem närmre. Någonstans måste oliktänkande premieras. Tycker jag. Det är nyttigt för samhället att bli ifrågasatt.

Inga kommentarer: