Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

lördag 25 april 2009

F-2a eller homogen klass?


Varit ute sedan onsdag på VFU nu. En diskussion slår mig, detta med åldershomogena indelade klasser kontra åldersheterogena F-2or. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Och hur är f-2 organiserade så vi får mest fördelar ut av det?

De som är emot F-2 klasser säger att åk 2 blir understimulerade. Att Förskolebarnen blir för tidigt inskolifierade. Att ettorna försvinner i mängden. Att det blir mycket logistik istället för lärande.

De som är för F-2 klasser menar att ålderssegregeringen motverkas, att tillsammansarbetet främjar samarbetsegenskaper, att de går att dela upp klassen i grupper efter behov - större och mindre och att fler lärare kan vara i gruppen.
Jag vet inte vad jag tycker.


Inga kommentarer: