Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

lördag 3 oktober 2009

VFU - första veckan av tre

Tillbaks till min VFUskola nu. Som att komma till en ny skola nästan, samma lokal, 2/3delars samma barn - men nytt arbetslag och vikarie för den enda av de gamla kollegerna, nya rutiner med fruktstund på lektionstid och mycket mer egenarbete än förr. Klassen är hur go som helst - men vi har några barn som inte får någon ro i kroppen.

Men jag kommer in i det. Måste bara uppfatta var gränserna ligger och hur de nya pedagogerna tänker.

Inga kommentarer: