Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

onsdag 30 juli 2008

Hur kan dramatiskt lärande stimulera lärandet om naturen?

Barns språk utvecklas i konkreta situationer i vardagen där det händer något som behöver kommenteras och uttryckas och där orden får sin betydelse genom sammanhanget. (SOU:2004:104:4)

Susanne Walan (080624) gav oss var sitt linfrö (symboliserade ett kottefrö) lät oss stega upp Sveriges längsta träd. Walan berättigade detta som en dramatisering eftersom vi får en händelse att hänga upp vår kunskap på, som hjälp för minnet. Första lektionen med Jaunzems och Sternudd-Groth talades det också om träd och svårigheten att förstå hur höga träd är utan att lägga ner dom på marken. Att gå de där 52 metrarna fick mig att förstå hur gigantiskt ett träd är jämfört med mig som är 1,58 meter. Undersökningar visar att lustbetonat lärande främjar minnet (Utomhusdidaktik:2004). Det var en grupp blivande 1-7 lärare som skulle lära känna igen träd via deras knoppar. De delades i två delar; en del fick anteckna vanligt medan en del fick ta hjälp av ”knoppis-figurer” – seriefigurer som symboliserade de olika trädens egenskaper. De sistnämnda kunde lättare lära sig. De kunde identifiera sig med figurerna till viss del utifrån deras egenskaper. De kopplade de lustiga figurerna till relevant kunskap och själva inlärningstillfället förknippades med något roligt. Om elever tycker något är roligt vill de ofta ta reda på allt som går om ämnet, plötsligt har du kanske en hel klass hängivna skogsmullar som vetgirigt söker kunskap. Genom att vara där i stunden och svara uppriktigt på de frågor som eleverna undrar över så kan vi pedagoger få mycket inspirationsmaterial till kommande lektioner genom en skogspromenad.

Syftet med utomhusundervisningen är att öka autenciteten, motivationen och den studerandes personliga upplevelser av olika natur- och kulturmiljöers innehåll – särdrag vilka kan förmedla en stark tidskänsla och underlätta inlevelse i själva lärandesituationen. /Utomhuspedagogik 2004, s. 12Tänk vad spännande att få prova genom drama att leva ”som om” att vara en fjäril, björn, grottmänniska eller myra och dessutom få göra det i riktiga kulisser!

Inga kommentarer: