Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

söndag 30 maj 2010

kunskapsnät - lärandet inne i en aktivitet


En tråd fogas till en annan - till slut anar vi ett mönster. Frågan är om mönstret var planerat? Oftast känns den bästa lärsituationen som ett mönster som inte framträder förrän eleven synar uppgiften ordentligt. Hur kan jag få eleven att upptäcka mönstret "i" aktiviteten? Jag upplever att mönstret oftast uppenbaras efter slutförd aktivitet - inte helt sällan frikopplat från aktivitetens närvaro. Det blir som en utvärdering - eller än konstigare: en efterhandsbedömning. Vi behöver skapa kunskapsnät. Knyta an, på, om varandra.

Inga kommentarer: