Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

onsdag 9 juni 2010

Definition av en Maskin


Jag hittar två definitioner på en maskin i boken Den kupade Handen av Bo Sundin,

"(...) en maskin är ett medel att förvandla arbete från en from till en annan. Ett lutande plan - till exempel en ramp med vars hjälp stenblocken släpades upp vid pyramiden - kan därför beskrivas som en maskin för att lyfta tunga föremål. (...) det man vinner i kraft förloras i väg." (Sundin:1991:57).

"En maskin är enligt Mumford*, en kombination av delar, med soecieliserade uppgifter, som står under mänsklig kontroll och som uttnyttjar energi för att uträtta arbete."
(Sundin:1991:58)

Med en sådan vid beskrivning kan många saker passera som maskiner. Kanske skulle man kunna ge en beskrivning till en grupp elever och en annan till en annan grupp och ge dom i uppgift att tillverka det texten beskriver i valfri form. Det hade varit intressant att se om de hade kommit fram till liknande skapelser?

Inga kommentarer: