Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

onsdag 9 juni 2010

Jag vill sluta apa mig - jag vill bara bli en (man)


Läser just nu Bo Sundins "Den kupade handen" som är en av böckerna på teknikkursens lista. Det är väldigt intressant hur nära teknikens utveckling står samhällsutvecklingen. Det är något som jag känner inte kommit fram under min skolgång. Inte uttalat i allafall. Jag är fascinerad över människans uppfinningsrikedom och förmåga att hela tiden utveckla saker som komplicerar och underlättar vardagen - eller bara förnöjer. Datorer känns som piece of cake i jämförelse med konstruktion av pyramider och katedraler och att hitta på hur man kan göra upp eld. Enligt King Loui i Djungelboken är förmågan att göra upp eld det som skiljer honom från Mowgli.

Intressant är också att se klyftan mellan filosofin och den praktiska hantverken. Genom skriftspråket har människor genast skapat kontroll genom envägskommunikation. Det blir ett maktmedel att påverka människor. Det liknas vid dagens datoranvändare och datorvägrare - vilka de förra har makt över de senare. Det framträder ett mönster att hålla sig uppdaterad inom modern teknologi och kommunikationsmedel ger makt. Kunskap ger makt för att somliga har det och andra inte - lite som Mowgli har makt över King Louie som inte har kunskapen om att göra upp eld.

Kan inte låta bli att fundera över om det var en man eller kvinna som upptäckte eldens fördelar och lärde sig bemästra den? Va säger oss sångtexten till King Loui egentligen?Försök inte lura mig gosse jag inga konster tål
Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål
Din hemlighet vill jag veta Hör nu säg hur det går till
för då blir jag visst en man till sist och det är vad jag vill

Det var sådana som King Louie som fick oss människor nyfikna och ambitiösa - kanske lite för ambitiösa för vårt eget bästa ibland...

Inga kommentarer: