Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

söndag 12 september 2010

Processkrivande kring Fanny Ambjörnssons avhandling

Bilden visar en dörr med en vaddå? Är det bara vaddå som går in genom dörren? Vad händer om en annan än Vaddå går in? Blir man en vaddå när man varit där inne? Kan dörren vara låst för vissa?

"Genus måste nämligen ständigt återskapas för att vara övertygande. Och detta återskapande - denna nödvändiga upprepning - som gör att genus inte kan betraktas som ett statiskt tillstånd. Snarare måste det ses som ett verb, ett oavbrutet pågående - en process." Fanny Ambjörnsson En Klass för sig s. 13.

Göra, tillverka genus. Det är rolltagande och rollgivande. Många barn strävar lång tid med sitt genusgörande - med hjälp av lekar, attribut, tix. Livet är en teater och du kan få vilken roll som helst - du måste kunna spela den bra bara. Den jobbigaste rollen är den odefinierade. Människor runt dig behandlar dig efter de signaler du sänder ut. En kung blir bara kung i undersåtars sällskap. Men samtidigt får du en roll - som du säger ja eller nej till. Har du sagt ja är det ibland svårt att tacka nej senare.

Jag ser alla dessa uttryck för rollgestaltning väldigt tydligt. Jag ser att efter åk 4 händer något med mina dramagrupper. Gruppdynamiken ändras. Inte så sällan försvinner alla killar till andra fritidsaktiviteter. Jag funderar på hur jag kan undersöka detta närmare med akademiska förtecken. Går det?

Inga kommentarer: