Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

lördag 26 december 2009

Hemtenta in the making

Utforskar just nu solrosens matematiska möjligheter; fibonaccitalföljden, statstikaktiviteter -flera idéer? Min ramberättelse är klar till temaarbetet - F-2 ska få besök av mig i Carl von Linnés gestalt som ber om hjälp att kartlägga en viss växt. Jag tror det kan inbjuda till flera roliga ämnesintegrerade aktiviteter. Vad tror ni om det?

Inga kommentarer: