Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

torsdag 21 oktober 2010

Inspirerande

Jag och skrivkollegan skriver på vår b-uppsats. Den har haft arbetsnamnet Mind the gap and mend it. Ser ut att det blir det namnet med en liten förklaring där under. Det blir en kvalitativ intervjustudie av lärares syn på elevers kunskapsspridning i matematik.

Det absolut roligaste och mest spännande har varit att besöka de 4 lärare som vi intervjuat. Att se hur deras klassrum ser ut, lyssna till klokheter och bara få känna in olika förutsättningar som finns för lärare ute i skolorna.

Jag är imponerad av samtliga, på deras engagemang och deras yrkeskunnande. Det är häftigt och viktigt med förebilder!

Inga kommentarer: