Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

onsdag 6 oktober 2010

Uppsatsskrivandets konst

Jag kommer att bli mästerlig på att skriva uppsatser. Det måste man nästan bli om man skriver två stycken i loppet av ett läsår. På pedagogen verkar de gå efter Vygotskijprincipen: b-uppsatsen (projektarbetet - vad du vill) görs av en grupp - sen görs c-uppsatsen (examensarbetet - vad du vill) helt solokvist.

Nu när det gäller att hitta DET så får jag tunghäfta. VAD är det jag skall skriva OM? Vad är det för INNEHÅLL som folk ska hitta när de googlar mig på nätet?

En mycket klok kollega sa att jag skulle göra en kvalitativ intervjustudie som hade nåt med teaterpedagogik att göra. Jag måste bara hitta den där snäva frågan som kan fylla upp...

ni märker - jag är redan inne på nästa termin - mentalt.

Inga kommentarer: