Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

lördag 17 april 2010

Förväntansfull spänning bakom kulisserna - snart så är det dags - ett ögonblick senare står du där blottad och visar något du verkligen kan. Att fånga den känslan av förväntan och att bygga sin motor av den är något vi pedagoger bör fundera över. Vad är det som gör något spännande och hur kan vi hålla kvar spänningen?

I teatern jobbar vi med avstånd och viljor och vändpunkter och dramaturgi. Lärare borde göra det samma - var är vändpunkten i en diskussion? Vad är viljan hos eleven? Vad för dramatisk kurva behöver vi skapa i våra klassrum för att få nyfikna och beredda elever? Det är viktigt att alla känner att de äger ett projekt - alla känner sig delaktiga. Lärare bör se till att eleverna äger sin kunskap - hur känns det, att äga kunskap?

Inga kommentarer: