Välkommen!

Detta är min processloggbok där jag försöker göra min kunskap synlig - mest för mig själv, men även för andra intresserade. Skicka gärna en kommentar, diskussion är välkommet!

fredag 8 januari 2010

Att jobba med statistik i klassrummet

Mitt namn i ett venndiagram:
Jag har ju suttit större delen utav juluppehållet med en hemtenta. Kort beskriven skulle jag utifrån delkursens erfarenheter skapa ett längre temaarbete där det skulle förekomma statistik.

Jag kan tyvärr inte dela med mig av min specifika idé eftersom den inte är bedömd än. På Universitetet använder dom ett sökverktyg som heter Urkund för att undersöka om det förekommer plagiat i våra inlämningsuppgifter. Den scannar hela nätet för liknande formuleringar - och det vore ju dumt om den hittade min blogg och det tolkades som fusk att citera sin egen blogg.

Men - jag fick fler idéer än vad jag kunde behandla inom hemtentans ramar. Här kommer en idé.

Jag skulle vilja prova utforska vokaler och konsonanter genom venndiagram. Att använda elevernas egna namn vore ju ypperligt elevnära anser jag. De kan börja med sitt eget namn som ni ser på bilden där uppe. Sen skulle vi kunna göra ett stapeldiagram med bokstavsförekomster i klassen. Eller hur många vokaler respektive konsonanter klassen har i sina namn tillsammans. Det finns hur mycket vi kan göra som helst. Med bokstäver. Svenska men också matematisk klassifikation.
Vi kan också arbeta med vilka elever som är i skolan och vilka som är borta med tändsticksaskar med deras bilder på som vi staplar i 2 staplar; en borta en här. Rätt praktiskt för oss pedagoger också. Vi kan också föra statistik på när det är som mest elever närvarande.
Ja - oändliga möjligheter.

Inga kommentarer: